top of page
Yearly Report

Coming Up Soon

Quarterly Report

Click to View - Enter Password

Click to View - Enter Password

‘Inā ‘aumaia mea e sefulua‘i a ‘outou mea uma lava i le fale e tu‘u ai mea; ‘ina ‘ia i ai mea e ‘ai i lo‘u fale; ma ‘ia ‘outou tofotofo mai ai ‘iā te a‘u i lenei mea, ‘ua fetalai mai ai le ALI‘I o ‘au; pe ‘ou te lē tōina pupuni o le lagi mo ‘outou ma sasa‘a atu le manuia mo ‘outou, ‘ina se‘ia silisili ‘ona tele

Malaki 3:10

Join Us

Every Sabbath @ our Address Below:

28 Pirie St, Liverpool

NSW 2170

bottom of page